Bloggarkiv

Är jag och Stefan Swärd falska profeter?

Micael och Stefan

”Politiskt korrekta pastorer som Stefan Swärd och Micael Grenholm gör sina egna korståg mot vad de tror är ondskan. Men frågan om för eller emot SD utifrån kristen tro är djupare än vad nämnda har förmåga att tänka. Ty Bibeln och Jesus talar om det som kallas avfallets tid. Den tid då falska profeter skall uppträda.”

Så skriver den kristne sverigedemokraten Jan Malmsten i ett facebookinlägg som delats ett flertal gånger, bland annat av Nasrin Sjögren som är en av de mest inflytelserika kristna SD-sympatisörerna i samhällsdebatten. I inlägget beskriver Malmsten hur SD-kritiska kristna:

  • har ett kärleksbudskap som är lånat av socialister och ateister med en marxistisk världsbild, och driver därmed en liberalteologisk vänsterideologi;
  • är tysta när kristna mördas i Syrien och Irak och när ”bilar bränns och kvinnor våldtas” i Malmö och på andra platser i Sverige;
  • försöker göra kyrkan till en ”snällhetsrörelse” istället för en ”kamporganisation mot ondskan”, och lever upp till beskrivningarna av falska profeter och avfall i Matt 24:3-44, Luk 21:25-28 och Dan 12:11.

Denna beskrivning kopplas alltså samman med mig och min bloggkollega Stefan Swärd.

Om vi börjar bakifrån: jag kollade igenom dessa bibelställen en extra gång, och hör och häpna det står ingenting om nationalism, invandring eller främlingsfientlighet. Nada. Lukas 21:25-28 handlar inte ens om falska profeter, där står: Read the rest of this entry

Jag och Stefan Swärd skriver bok om kristen antirasism

Micael och Stefan

Jag och Stefan

Idag har jag stora nyheter! Pastorn, bloggaren, debattören, evangelisten och asylaktivisten Stefan Swärd ska skriva en ny bok. Med mig. Den ska handla om hur kristen tro bör relatera till invandring, flyktingskap, nationalism och den främlingsfientliga ideologi som i Sverige drivs av en viss organisation som heter SD.

Bakgrunden är förstås att vi båda engagerat oss för flyktingar, i synnerhet pastor Jean, och att vi på grund av att detta engagemang bottnar i vår efterföljelse av Jesus kraftigt reagerar på när kristna börjar vädra främlingsfientliga åsikter. Vi har båda debatterat mot Sverigedemokratisk ideologi i tidningen Dagen, vi skrev båda på 380-uppropet, och nyligen intervjuade Aftonbladet Stefan och mig när de ville höra kristna röster mot SD. Det var då Stefan kände ett tilltal att vi ska skriva en bok tillsammans.

När den blir klar är svår att säga, men vi ska börja arbetet ganska snart. Be gärna för projektet, och kom jättegärna med input om vad vi ska ta upp. Och haters, please don’t hate. ”Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.” (Sak 7:10)

PS: Jag är med i Dagen idag och berättar om Stefanushjälpens arbete för hemlösa EU-migranter. En typ av främlingskärlek jag också kommer skriva om i boken.

Är SD:s värderingar kristna värderingar?

Jesus som patriot för ett ickesvenskt land

Jesus som patriot för ett ickesvenskt land

I lördags var jag med i Aftonbladet halleluja! De uppmärksammade debatten om huruvida kristna kan/ska/bör stödja Sverigedemokraterna, och jag argumenterade givetvis mot detta då SD:s ideologi strider mot biblisk helgelse som innefattar altruism, gästfrihet, främlingskärlek och ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga. Aftonbladet intevjuade mig i ca 20 minuter och av det kom bara några meningar med – formatet i en sådan artikel är ju inte designat för välutvecklade argument utan mer för att markera sin åsikt.

Jag har dock skrivit en längre text som argumenterar mot Martin Kroon, kristen kristdemokrat som har full förståelse för att kristna stödjer SD och som i mångt och mycket skriver under på SD:s världsbild (i Aftonbladet säger han att Jesus nog skulle tyckt att islam var det största hotet mot demokratin sedan nazismen och han säger att det är ett problem att folk har större lojalitet till sin religion än till staten).

Kristna värderingar

I sin debattartikel i Dagen menar Kroon att ”kristna värderingar” går bra ihop med ”att förespråka nationalstaten som en lämplig politisk enhet eller anse att flyktingar och invandrare i stor utsträckning bör anpassa sig till… västerländska värderingar”

Men är kristna värderingar och västerländska värderingar verkligen så lika, och är nationalstaten något kristna kan eller bör propagera för? För en månad sedan skrev representanter för många olika kristna ungdomsförbund en debattartikel i Expressen (26/12 2014) där de kritiserade hur begreppet ”kristna värderingar” ofta används för att saluföra åsikter som de inte alls håller med om. De skrev:

”Kristna värderingar är inte detsamma som att bevara gamla fina traditioner, att hålla på invanda hierarkier för sakens skull och att bara hjälpa dem som befinner sig ”innanför” vår grupp. För oss är Jesus Kristus den som personifierar kristna värderingar: en Gud som valde att bli människa för att visa sin kärlek till ALLA människor och den värld Gud skapat.”

Read the rest of this entry

Varför jag skrev på det SD-kritiska pastorsuppropet

Jag i egen hög person :)

Jag i egen hög person :)

Denna debattartikel publicerades i Dagen idag:

Jag tackar Gud för att uppropet för ett generöst välkomnande av flyktingar, som formulerades av Stefan Swärd och Sven-Gunnar Hultman, fick ett så stort stöd från hundratals pastorer och samfundsledare (Dagen 19/12). Vi är många Jesus­lärjungar som inser att vårt uppdrag är att älska i­nvandraren som oss själva (3 Mos 19:34), vara ivriga att visa gästfrihet (Hebr 13:2) och dela med oss så att den som har två av något ger till den som ingen har (Luk 3:11). Guds v­ision är att det ska vara lika för alla (2 Kor 8:13–15) så att ingen behöver lida nöd (Apg 4:34), så det är förstås en självklarhet att Sverige inte ska sparka ut människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom med hänvisning till att vi skulle ha slut på resurser – i själva verket är ju Sverige ett av världens r­ikaste länder!

Jag är också tacksam för att trots den kritik som Martin Kroon (Dagen 22/12) och T­homas Forslin (8/1) riktat mot pastors­uppropet, så är de överens med oss om att en kristen u­tgångspunkt är att välkomna och hjälpa invandrare eftersom Jesus kallar oss till medlidande och aktiv omsorg om dem som lider nöd. Deras kritik handlar mer om formuleringar i uppropet och realpolitik. Jag kan inte uttala mig för alla andra som skrev under pastorsuppropet, inte heller kan jag kommentera allt som sagts i kritiken, men jag vill ändå ge ett bidrag till debatten.

Både Kroon och Forslin skriver att invandrare är överrepresenterade när det gäller kriminalitet och arbetslöshet och att invandring leder till islamisering och ”ghettoisering”, och de menar att pastorsuppropet avfärdat detta som ”myter” trots att det går att belägga som statistik. Det är inte helt sant. Formuleringen i pastorsuppropet som de hänvisar till lyder:

”Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.”

Read the rest of this entry

Hela Pingstens nyårslöften för 2015

Ny logga!

Ny logga!

Sisådär en månad efter det nya kyrkoåret halkar Världen efter, och WordPress har i vanlig ordning gjort en liten sammanställning av Hela Pingstens 2014: 150 blogginlägg, 200 000 visningar och 900 kommentarer enbart av de fem flitigaste kommenterarna: Hans, SÅ, Klaus, Lärjungen och Martin. Stort tack för att ni alla läser min blogg och jag hoppas ni blir peppade att följa Jesus ännu mer radikalt!

Det populäraste inlägget i år var Den kristna normaliseringen av SD, där jag kritiserade hur predikanterna Stanley Sjöberg och Tommy Dahlman argumenterade för att andra partier ska samarbeta med Sverigedemokraterna efter regeringskrisen. Det näst populäraste inlägget var Därför, Ulf Ekman, behövs protestantismen, som jag skrev dagen efter att Ulf berättat att han konverterat till katolska kyrkan, och jag kände ett behov av att försvara den protestantiska kyrkosynen som vågar granska den traditionsbundna kyrkans lära och gå tillbaka till det ursprungliga bibliska när kyrkan har förvanskats. Det tredje populäraste inlägget var Därför är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti, där jag förklarar varför jag gått från att kalla SD främlingsfientligt till rasistiskt.

Under året har jag också engagerat mig väldigt mycket för hemlösa EU-migranter, startat upp föreningen Stefanushjälpen och fått prata i TV om varför vi ska hjälpa dem som tigger på våra gator. Jag har också argumenterat mycket för husförsamlingar och som vanligt delat vittnesbörd om tecken, under och mirakler som sker både här i Sverige och i majoritetsvärlden.

Under 2015 vill jag fokusera mer på Jesus. Jag håller med Ingemar Helmner om att en spirande Jesusrörelse kan explodera om vi bara passionerat fäster blicken på trons upphovsman och fullkomnare. Politiken är bara käbbel, och det kan inte lösa problemen i Sverige och världen. Det är framför allt Jesus som kan ge SD ett hjärta för invandrarna, högern ett hjärta för de fattiga och vänstern ett hjärta för de ofödda. Jag vill tillbe, följa och efterlikna Jesus än mer, så jag kan än mer kraftfullt proklamera och praktisera frälsning, mirakler och aktivism.

Read the rest of this entry

Hur bemöter vi turisterna i Thailand respektive muslimerna i Eskilstuna?

Idag är det den helige Stefanus dag, en kille som inspirerat mig inte först och främst för hans martyrdöd utan för att han var en kristen biståndsarbetare som hjälpte de fattiga samtidigt som han gjorde tecken och under och predikade evangeliet (Apg 6:1-8). Han var en riktigt karismatisk, evangeliserande aktivist, precis som jag vill vara. Faktum är att hans karismatiska gåvor var själva anledningen till att han fick uppdraget att betjäna de fattiga: apostlarna upptäckte att de som dittills hade haft ansvaret att bespisa änkor aktivt diskriminerade de grekisktalande änkorna för att istället hjälpa hebreisktalande. För att råda bot på detta utsåg apostlarna sju personer som var ”fyllda av Ande och vishet”, där Stefanus var en av dem.

Det handlade inte om biologisk rasism – både de grekisktalande och hebreisktalande änkorna var judar – utan om språk- och kulturskillnader. Hellenistiska judar talade obviously grekiska, var influerade av grekiskt tänkande och kultur och bodde ofta utanför Israel. På dessa grunder diskriminerades de i Jerusalem. Känns det igen? Vi har uppkallat vår förening Stefanushjälpen efter Stefanus, och ironiskt nog möts vi ständigt och jämt av ifrågasättande av att vi hjälper hemlösa EU-migranter, eftersom folk tycker att vi ska hjälpa ”våra egna” hemlösa ”först”.

Idag är det tio år sedan tsunamin i Indiska Oceanien orsakade ett av århundradets största humanitära katastrofer, med 250 000 döda, varav 543 svenskar. Idag sker minnesceremonier och gudstjänster både i Khao Lak i Thailand och här i Uppsala. På denna martyrernas dag får vi be för de sörjande familjerna och skänka en rejäl julklapp till de organisationer som dagligen hjälper människor som drabbats av humanitära katastrofer, såsom Läkare utan gränser och PMU.

Att hjälpa de nödlidande svenskar som drabbades av tsunamin, dels humanitärt direkt när det hade skett men också långsiktigt med professionell hjälp, bearbetning och ekonomiskt stöd, ifrågasätts så vitt jag vet inte. Jag har då inte sett någon lägga skulden på offren, eller argumentera för att det kostar för mycket att hjälpa de sörjande. Och det är förstås otroligt skönt, att jag slipper se sånt. Det är ju annars vardagsmat när jag argumenterar för att vi ska hjälpa flyktingar, EU-migranter och andra som inte råkade födas med vår hudfärg och vårt språk. Ständigt ifrågasätts sådan hjälp även inom de kristna leden, i och med att SD:s värderingar blivit alltmer accepterade. Read the rest of this entry

Frikyrkan vs SD (och KD?)

Bild från beholdyourking.com

Bild från beholdyourking.com

Idag är jag glad och tacksam att få vara en av de 380 pastorer som höjer sin röst mot SD:s främlingsfientliga världsbild. Vår debattartikel är publicerad i Dagen, Sändaren och Världen idag och säger bland annat:

Att ta emot flyktingar handlar om ett etiskt vägval, att ett samhälle visar öppenhet och barmhärtighet mot utsatta människor. Det finns plats för fler i Sverige och vi kan förbättra vår migrationspolitik, bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden. […]

Vi tycker inte alls att Sverige tillämpar en för generös flyktingpolitik. Det har utkämpats många kamper mot myndigheterna för att övertyga dem om att konverterade muslimer ska få stanna i Sverige. […]

Vi behöver vara en opinionsbildande röst i samhället för att värna om generositet och tolerans. Att hjälpa människor på flykt är bland det viktigaste vi kan göra.

I en valrörelse där invandring och flyktingar av vissa krafter bara kommer att framställas som ett stort problem, där ska vi höja rösten i protest.

Rassarna i kommentarsfältet go bananas förstås men för den absoluta majoriteten av Sveriges kristna ledarskap är det en självklarhet att SD:s hets mot invandrare inte är Jesuslikt och att deras världsbild går emot den kristna världsbilden. Bland undertecknarna har vi ledarna för pingströrelsen, EFK, trosrörelsen, Alliansmissionen, Vineyard, Frälsis, Equmenia, you name it. Dagens ledarsida står bakom oss. Pretty epic. Read the rest of this entry

Björns svenska folk

Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

De flesta har hört andre vice talman Björn Söders (SD) uttalanden om att samer, judar och kurder inte tillhör den svenska nationen. En jude behöver lämna ”sin judiska identitet” för att bli svensk nationsmässigt. Söder betonar dock att judar och samer fortfarande får vara medborgare (som om någon ifrågasatt det? Eller?) med hänvisning till de erkända nationella minoriteterna i Sverige. En ”nation” som han pekar ut som dock inte har denna status och som han framställer i negativa ordalag är den ”arabiska nationen”. När ickesvenska ”nationer” blir för många så blir det ett problem enligt Söder, och därför ska dessa begränsas.

Som många har påpekat så säger Söder bara vad som står i SD:s principprogram, partiets officiella syn på folk och nationer:

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Ett intresseparti för svenskar

Med denna definition kan inte en same exempelvis vara svensk om han/hon inte gör avkall på sin samiska kultur, språk och identitiet och istället anpassar sig efter majoritetssamhället. Detta gör att den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén paradoxalt nog menar att Söder har rätt – samer är inte svenskar nationsmässigt sett, men medborgarmässigt.

Skillnaden mellan de båda är att medan Åhrén därför förespråkar ett mångkulturellt samhälle där samisk kultur och identitet ska värnas, argumenterar Söder för att samer, judar och tornedalingar är undantag från regeln om att ickesvenska kulturer ska motarbetas och assimileras – ätas upp – av den svenska kulturen. Principprogrammet säger: Read the rest of this entry

Ska kristna hjälpa alla människor eller vissa?

En kristen kvinna i Pakistan delar ut matpaket efter en natrkatastrof

En kristen kvinna i Pakistan delar ut matpaket efter en naturkatastrof

I mina debatter med kristna SD-supporters så rullar diskussionen ofta tillbaka till frågan om vi ska ha global jämlikhet eller ojämlikhet, om vi ska hjälpa alla människor likvärdigt eller prioritera vissa sorters människor. SD:are förespråkar i regel alltid det senare, eftersom SD inte vill hjälpa flyktingar och utlänningar mer än andra utan mindre.

Kristna som menar att vi inte ska hjälpa alla likadant eller åtminstone nedprioritera vissa människor hänvisar ofta till att bibelord som Matt 25:40 och 1 Joh 3:17, som bland annat jag ofta hänvisar till, talar om Jesu och kristnas bröder, vilket syftar på kristna (en person som ofta kommenterar här på Hela Pingsten (som inte har något med SD att göra) menar att Matt 25 syftar på judarna). De pekar på att Paulus skriver i Gal 6:10: ”Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.” Därtill så hävdar man ofta att 1 Tim 5:8 är ett tydligt bevis på att kristna först och främst ska hjälpa sin familj:  ”Om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.”

Medan få idag förnekar att alla människor har lika värde halleluja så finns det en stark önskan hos flera kristna att nedprioritera ickekristna eller människor utanför familjen (vilket i främlingsfientliga sammanhang ofta generaliseras till det nationella folket) när man ger hjälp – med hänvisning till att resurserna inte är oändliga. Det rättfärdiggör sedan en moral där man anser det rätt att exempelvis utvisa människor till fattiga eller krigsdrabbade länder eller vägra hjälpa tiggande EU-migranter (”vi måste hjälpa våra egna hemlösa först!”).

Är detta en rimlig bibeltolkning? I och med att alla människor är skapade till Guds avbild och att Jesus undervisar att kristna till och med ska älska sina fiender (Matt 5:40) och lyfter fram den högst ickekristne (och ickejudiske) samariern som ett exempel på barmhärtighet och hjälp till främlingar oavsett deras etnicitet och tro (Luk 10), så är det orimligt och obibliskt att argumentera för att kristna eller den egna familjen ska ha det bättre än andra. Som jag förklarat utförligt i min bloggserie om varför kristna inte ska vara rika så ska vi leva enkelt och sparsamt just på grund av att Jesu och apostlarna så tydligt undervisar att vi ska ge så mycket som möjligt till de fattiga.

Read the rest of this entry

Den kristna normaliseringen av SD

Stanley Sjöberg

Stanley Sjöberg

Det gick snabbt. Knappt hade SD fällt regeringens budget och hotat med att fälla alla budgetar som inte minskar ickevit invandring, förrän mängder med (framför allt borgerliga) debattörer argumenterar för att anpassa sig till SD:s krav för att få folk att sluta stödja SD (med andra ord bli det monster man försöker undvika). Bland de som nu argumenterar för att Alliansen ska samarbeta med SD finns bland annat predikanten Tommy Dahlman som twittrade ”Hoppas Alliansen nu inte flyr. Låt demokrati råda. Ta in SD och regera landet!” Och pingstpastorn Stanley Sjöberg skriver på Facebook:

Det är viktigt att ha en öppen dialog med Sverigedemokraterna! Det är fel att utestänga ett parti som representerar så stor andel medborgare i vårt land, på grund av deras åsikter. Man kan vara upprörd, markera avståndstagande från åsikter, men det är djupt olyckligt att nonchalera, inte vilja diskutera i sakfrågor som är aktuella. […]

Sverige har visserligen geografiskt utrymme för miljoner fler innevånare, men vi är många som vill ha en mer genomtänkt integrationspolitik. Det gäller både ekonomiskt och inte minst ideologiskt. Hur ska ett land med svensk sekularisering hantera övertygade muslimer och konservativa kristna från Mellersta Östern? Sådant måste bearbetas i öppna samtal. […]

Korrigera gärna Sverigedemokraternas tänkande och ge konstruktiva svar på de frågor som de lyfter fram.
Det är omognad och strutsmentalitet att vägra samtal med SD! Någon måste bryta tystnadens blockad. Man kan inte nonchalera en miljon medborgare om man tror på demokratins innebörd som ideal för Sverige! Förr eller senare måste alla börja samtala med varandra! Vem har modet att bryta isen?
Stanley Sjöberg

Jag kan bara tolka detta inlägg på två sätt. Antingen definierar Sjöberg ”samtal” och ”dialog” som det det låter som – att prata med SD – och då har han totalt fel när det gäller en ”tystnadens blockad”. Sanningen är ju att SD åtminstone de senaste fyra åren har deltagit i tusentals debatter, pratat med alla partier, fått kolossalt oproportionerligt medieutrymme och gjort att invandringen diskuterats om och om och om igen i media. Det råder verkligen ingen tystnad om SD eller deras åsikter.

Read the rest of this entry

Bli inte det rasistiska monster du försöker bekämpa

SD har alltså ställt till med regeringskris och fällt den rödgröna budgeten med hotet att de tänker fälla alla budgetar som inte minskar invandringen. Och det är förstås inte invandring av norrmän eller australiensare de är kritisk till, utan invandring av mörkhyade människor. Vänstern skyller på att högern inte tar ansvar genom att inte samarbeta med Löfven och högern skyller på att vänstern inte tar ansvar genom att Löfvens politik var för vänster för att de skulle vilja samarbeta. Men det stora problemet är nu att ett rasistiskt parti har en tung vågmästarroll och räds inte parlamentarisk oreda för att föra igenom sin rasistiska politik.

Det några har föreslagit är att de seriösa partierna ska tillfredsställa SD:s väljare med minskad ickevit invandring. Men då blir vi ju bara det monster vi vill undvika. I Danmark har Folkeparti pushat de flesta partierna i rasistisk riktning, och då blir politiken förstås mer rasistisk oavsett vem som styr. Som Carl-Henric Jaktlund skriver:

Släpps SD fram som ett samarbetsparti i en regering – som en del röster nu föreslår – så är prislappen nämligen en förändrad ideologisk grundsyn. För att regera landet krävs det i så fall att man byter kompass i frågan om invandring. Det innebär i så fall kompromissande med den människosyn som bland annat står upp för att människor på flykt får den fristad och de nya chanser som de förtjänar.

Bibeln säger ”Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12:21). Vi ska inte bekämpa eld med eld eller göra SD mindre populärt genom att bli som SD. Det säger sig självt att det är kontraproduktivt. Vi ska förändra opinionen så att svenskar vill göra uppoffringar och generöst dela med sig för att både ta emot de som vill bo här och ger bistånd till de fattiga utomlands. SD vill ju inte ge bistånd istället för att ta emot invandrare, utan de vill strypa både och.

Read the rest of this entry

Det här med ligor

Bild från Nyheter 24

Bild från Nyheter 24

En av de absolut vanligaste frågorna vi som hjälper hemlösa EU-migranter får, är om det inte är så att de utnyttjas av kriminella ligor – att mystiska maffiaorganisationer tar stora delar av de pengar som migranterna lyckas tigga sig till. Det kräver mer än en kort svar, så här kommer ett långt blogginlägg.

Polisen som ångrade sig

Rapporterna om att de som tigger skulle vara offer för kriminella ligor dök upp väldigt snart efter att de tiggande EU-migranterna dök upp i slutet av 00-talet, något som skapade stora rubriker i sensationspressen. Expressen intervjuade polisen Glenn Nilsson på rikskrim 2009 som sa: ”Givetvis finns det enskilda tiggare med hemvist i Sverige. Men de är i klar minoritet. Min uppfattning är att de flesta är organiserade och att de kommer från Bulgarien eller Rumänien.” 2010 intervjuade GT Lars Christensen på Citypolisen i Göteborg: ”Det man borde upplysa folk om är att det förvisso handlar om fattiga människor, men de har hamnat här med hjälp av organiserade ligor som tar pengarna”. Även SVT Rapport sände ett otroligt tvärsäkert inslag som sa ”Glöm föreställningen om den fattiga familjen som för sina sista slantar reser hela vägen till Sverige för att tigga ihop till sin försörjning. Den familjen är inget annat än fejk.” och ”Det är aldrig är den [som tigger] som får behålla pengarna!” (min kursivering).

Dessa fem- och fyraåriga artiklar finns som synes kvar på nätet än idag och används av till exempel den invandringsfientliga bloggen Avpixlat som argument varför tiggeriet är en organiserad kriminell verksamhet som inte förtjänar våra allmosor. Problemet är bara att det verkar som polisen har ändrat sin uppfattning.

Ta Lars Christensen i Göteborg till exempel, som sa till GT för fyra år sedan att (alla?) människor som tigger hamnat här med hjälp av organiserade ligor som tar pengarna. Samma kille säger till samma tidning förra året:

”De som tigger, de tigger pengar. De begår inga brott, det har jag inga belägg för. Visst sker det brott där romer förekommer men jag kan inte dra det till att det rör sig om kriminella ligor.”

Till Göteborgs Fria Tidning sa han i mars i år:

”Att det skulle vara organiserad brottslighet finns det inga belägg för. Jag går runt och pratar med dem varje dag. Det är klart att vissa reser i grupp eller i en familj, och att det i gruppen eller familjen kan finnas en ledare och en patriarkal struktur, men det är ju en helt annan sak.”

Read the rest of this entry

Ny resurssida för antirasism, asylaktivism och SD-bekämpning

Låt mig presentera den nya fliken Antirasism här på Hela Pingsten! Europa har en lång, mörk historia av rasism och främlingsfientlighet, och i dessa dagar börjar den bli allt mer synlig och extrem. Eftersom alla människor är skapade till Guds avbild och Gud uppmanar oss att älska invandrare som oss själva och inte behandla dem annorlunda än infödda, så är det en kristen plikt att stå upp mot rasismen och för tolerans och mångkultur. Jag har personligen deltagit i flera aktioner mot deportationer och protesterat mot att Sverige utvisar människor till livsfarliga länder, och jag har även hjälpt en väldigt utsatt grupp ekonomiska flyktingar som dykt upp i Sverige på senaste tiden, nämligen hemlösa EU-migranter från framför allt Rumänien. Nedan är ett stort gäng blogginlägg om allt detta:

Bibeln

Invandrare i Bibeln – en skissartad sammanställning av Nils Bryntesson på amen.se

Gud var ett flyktingbarn – gästblogg av Andreas Cucca från Gå ut mission

Bjud en ängel på middag!

Asylaktivism i den Helige Andes kraft

I Guds Rike är ingen människa illegal

Nationaldagen vs Pingstdagen

Främlingskärlek och fiendekärlek

Vi tillhör ett annat Rike

Nationalismen på frammarsch

Varför kristna inte ska vara nationalister

Bojkotta nationaldagen

Elof Herrström: Gränslöst rike?

Tre botemedel mot främlingsfientlighet

Read the rest of this entry

Respons på Aletheias ”allvarsord om Sverige” del 3: Sverigedemokraterna

Erik Almqvist, SD:s f.d. ekonomisk-politiske talesperson, med ett rör

Erik Almqvist, SD:s f.d. ekonomisk-politiske talesperson, med ett rör

Flera av er har säkert redan sett min och Johannes Widlunds debattartikel i Dagen där vi argumenterar för att Jesus aldrig skulle ha supportat Sverigedemokraterna och bemöter de felaktigheter som den kristna Sverigedemokraten tidigare har uttryckt i samma tidning. Det var till ganska stor del en ekonomisk debatt, där Uhr med flera hävdar att invandrare på något magiskt sätt blir enorma kostnader trots att andra samhällsmedborgare är en vinning (annars skulle vi ju inte haft tillväxt i det här landet), samt återupprepning av myten att SD:s förslag om att hjälpa i närområdet skulle ge bättre hjälp till flyktingar än att behålla asylrätten och bistånd enligt enprocentsmålet.

När Daniel S. i sin bloggserie publicerad på Aletheia förklarar varför han röstar på SD är det dock varken de ekonomiska eller humanitära frågorna som står i centrum. Faktum är att han nämner inte ”hjälp”, ”flyktingar” eller ens ”kostnader”, och bryr sig således inte om att rationalisera SD:s krav på en minskad asylinvandring med 90% med att exempelvis plädera för ökat bistånd. Det är som att dessa humanitära frågor inte intresserar honom. Nej, i linje med de två tidigare inläggen där han hävdar att antikrist står för mångkultur och att muslimer tänker utföra folkmord när de upptar en tillräckligt stor del av Sveriges befolkning, så rationaliserar han den kraftigt minskade invandringen med att vi måste få stopp på det mångkulturella samhället och förhindra att muslimska terrorister kommer hit.

Nu anser säkert Daniel S. att SD:s myt om att de skulle hjälpa mer i närområdet stämmer, de flesta Sverigedemokrater jag har mött litar ganska blint på partiledningen och Avpixlat och bryr sig inte så mycket om att UNHCR själva protesterar mot idén, exempelvis. Men det läskiga med Daniels resonemang såsom det är formulerat på Aletheia så kommer flyktingarnas humanitära behov i andra hand, för det Daniel med apokalyptiskt språk argumenterar för är att invandringen från ickevästliga länder ska sänkas på grund av ”det antikristliga angreppet mot vårt land via islamisering och multikultur”. Frågan huruvida detta leder till att människor från Syrien faktiskt lider och dör nämns inte ens. Det oroar mig väldigt djupt.

Read the rest of this entry

Respons på Aletheias ”allvarsord om Sverige” del 2: Islamofobi

jesus loves muslims

För ungefär ett år sedan arrade Sverigedemokraterna en demonstration i Uppsala, och jag och en kompis stod på avstånd med en liten antirasistisk skylt och protesterade. En kristen predikant som vi både känner litegrann kom fram och hälsade och frågade vad vi gjorde. När vi svarade att vi protesterade mot SD så sa han förvånat ”Men… de är ju mot islam!” Sen gick han nyfiket och lyssnade på dem.

När kristna stöder SD är det bland annat detta de trycker på – SD gillar kristna värderingar, men är emot islam, som Carl Uhr skriver i dagens Dagen (en debattartikel jag och en kompis svarar på imorgon). Resonemanget går som sådant: Hur kan en kristen försvara islam? Hur kan en kristen protestera mot ett parti som vill se ett kristet samhälle medan man vill motverka islams inflytande i det svenska samhället? Precis samma tankegångar har Daniel S. i del 2 av sin serie ”Ett allvarsord till Sverige” på den kristna bloggen Aletheia. Blogginlägget har titeln ”Islamofobi?”, och nog är det en passande titel, särskilt om frågetecknet hade skippats.

Från en kristen utgångspunkt så har islam fel – Jesus var inte bara en profet och vi behöver tro på Hans död och uppståndelse för att bli frälsta. Guds vilja är också att alla ska bli frälsta (1 Tim 2:4) och att kristna ska predika Evangeliet för alla folk (Matt 28:18-20). Det ska dock inte ske med tvång eller genom att vi tar över stater – sådana idéer kom först med den konstantinska kyrkan på 300-talet – istället är kristendomen en gräsrotsrörelse som vittnar med kärlek och respekt (1 Petr 3:15) om att Jesus är världens Frälsare. Det finns ingen motsättning mellan religionsfrihet och att stå för Jesu exklusivitet.

SD och dess systerpartier har dock ett komplicerat förhållande till religionsfrihet – samtidigt som man säger sig stå för det, drar man sig inte för att kraftigt vilja begränsa religionsfriheten för en specifik grupp: muslimer. Jag skrev här på bloggen för fem år sedan om Schweiziska SVP:s önskan att förbjuda minareter på moskéer, och förvånades över hur SD var eniga om detta. Det kryllar med exempel på hur Sverigedemokratiska politiker vill förbjuda moskéer, en riksdagsledamot har kallat islam för ett värre hot än nazismen, en annan riksdagsledamot har stoltserat med att han är islamofob och förstår inte hur någon med kristen uppväxt inte kan vara islamofob.

Read the rest of this entry

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 2 652 andra följare