Helig Ande -en förutsättning

Det verkar som om många kristna tror att om de bara får bättre bibelundervisning så kommer allt att falla på plats och deras kyrkor kommer att bli starka och fyllda.

Bibelundervisning är viktig, väldigt viktig, men jag tror inte att det är det viktigaste man behöver.

Missförstå mig rätt! Jag älskar Guds ord och undervisningen i Bibeln, den har givit mig många insikter och lärdomar, lyft mig när jag fallit, tröstat mig när jag gråtit, men utan helig Ande hade jag inte kunnat ta emot undervisningen. Utan helig Andes pekande och förklaringar av Ordet hade undervisningen fallit platt. God undervisning värdesätter jag högt, precis som många andra, men bibelundervisning i sig kommer inte att förvandla kyrkan!

Lärjungarna var tillsammans med Jesus dag och natt i tre och ett halvt år. De fick den mest omfattande bibelundervisningen som någon kan få. Jesus undervisade inte bara Guds ord, Han är Guds ord i mänsklig gestalt! Lärjungarna inte bara hörde Bibeln undervisas, de såg den demonstreras varje dag.

Lärjungarna hade redan blivit tillsagda att de skulle predika de goda nyheterna ut över världen (Matt 24:14), men när Jesus blivit korsfäst och uppstånden hände det något underligt med lärjungarna. Jesus hade sagt dem att återvända till Gallileen, och möta Honom på ett berg. Men när den uppståndne Jesus kom dit så hittade Han sex av lärjungarna fiskande på Tiberiasjön (Joh 21:1-14). De hade inte lyckats fånga en enda fisk förrän Jesus kom och ledde deras arbete.

Varför fiskade de när Jesus hade givit dem uppdraget att förkunna evangeliet för alla människor? De saknade vare sig bibelundervisning, vision eller insikt men de saknade den helige Ande! Det var inte förrän alla lärjungarna blev döpta av den helige Ande på pingstdagen som de blev brinnande förkunnare av evangeliet. Förut var de rädda, svaga och nervösa, nu blev de plötsligt modiga som lejon!

Skillnaden i deras liv var inte bibelkunskap, utan den helige Ande! I Apostlagärningarna kan vi sedan läsa att inom några veckor hade omkring 5000 män kommit till tro på Kristus i Jesrusalem. (Apg 4:4) Och där lärjungarna gick fram skedde också  tecken och under(Apg.5:14-16)

Vilken chock för de skriftlärda och fariséerna! Bara några veckor tidigare hade de varit glada för att Jesus korsfästs. De hade röjt Honom ur vägen och var helt övertygade att Hans undervisning skulle dö bort och allt skulle återgå till det ”normala”! I stället pratades det inte om annat i hela Jerusalem än om Jesus, Han var i centrum för alla samtal ut över landet. När myndigheterna försökte få stopp på detta genom förföljelse av de troende fick det bara effekten att de goda nyheterna spreds ännu mer!

Lärjungarna hade uppmanats att vänta på den den helige Ande, och vi måste också vänta på Herren när vi tjänar Honom. Det är både dumt och farligt att springa före Hans perfekta tidsplan! På många ställen i Bibeln blir vi manade att vänta och hoppas på Herren. (Ps 27:14, Ps 37:7 mfl)

Överflödar Guds Ande i dig? Låter du Honom ta dig i fullständig besittning och förvandla dig och alla runtomkring?

Om det gör det så kommer du aldrig att behöva hitta sätt att få människor att komma till mötena, för de kommer att springa till din dörr och banka på och bönfalla dig att berätta för dem hur de ska gå till väga för att bli frälsta!

När helig Ande inte är närvarande, blir människor och prestationer väldigt viktiga. Troende ser upp till predikanter med stora namn och samlas i mängder till möten där någon har ett nytt slags budskap. Men när den helige Ande är närvarande bryr sig ingen om vem som predikar, eller vad personen har för namn, för alla är ivriga att förhärliga Jesus och göra Hans namn stort!

Om du är Jesu efterföljare, var då inte rädd! Fridsfursten bor i ditt hjärta och du behöver inte vara rädd för något alls! Om Gud är för dig kan ingenting vara emot dig! Be Gud fylla dig med den helige Ande och du kommer aldrig att bli den samme igen!

Gud välsigne dig!  / Désirée 

Att förändra synen på vår kyrka-livsviktigt?

”Han gav dem också en liknelse: ””Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter det på ett gammalt. För dels rivs då detta sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut ock säckarna blir förstörda. Nej nytt vin skall hällas i nya säckar.”” (Luk 5:36-38)

När Jesus talade om detta tror jag inte att han bara talade om våra liv som vinsäckar, utan också om kyrkan som en vinsäck.

Alla behöver vi mer av den helige Andes förvandlande kraft (vinet) i våra liv och fler underverk det är det inte många som blir upprörda om man påtalar. Vi behöver alla dricka av Herrens goda vin och alla (de flesta i alla fall) erkänner att de behöver Jesus på nytt.

Men jag är oroad över vinsäcken kyrkan, på många platser. Tyvärr tror jag att i dess nuvarande tillstånd och struktur är det inte många kyrkor (vinsäcken) som kan hålla för den helig Andes (vinets) närvaro. Read the rest of this entry

Vad hade Paulus sagt om dagens liberalteologer?

Paulus halshuggning

Paulus halshuggning

Jag är nyss hemkommen från min församlings årliga sommarläger Kingdom Camp på Sjövik. Många olika nationaliteter och språk var samlade och tillsammans tillbad vi Gud, bad, och fördjupade oss i temat Gud med oss. Ett team som jag ledde evangeliserade i Avesta och så producerade vi en film halleluja! ”If Paul had 20th Century Disciples”, en episk komedi som spekulerar i hur den stora aposteln hade hanterat skeptiska liberalteologer av våra dagar:

Vad sa, vill ni ha bloopers? Här kommer bloopers:

Jag har faktiskt spelat in en del videor av det humoristiska slaget den senaste tiden och lagt ut dem på min engelska youtubekanal Holy Spirit Activism. Franklin Graham sa för någon vecka sen att alla muslimska invandrare borde deporteras bort från USA, vilket föranledde mig att göra en sketch om hur jag hoppas pappa Billy Graham reagerar på det:

Read the rest of this entry

Vad gör vi av kristna ungdomars glöd?

För lite mer än en vecka sedan hade jag förmånen att få undervisa en kväll på ett konfirmationsläger någonstans i Småland. Pigga glad ungdomar fyllda av Helig Ande och en glöd för Guds rikes spridning som saknar motstycke. Blir inspirerad och hoppfull. Hoppfull inför framtiden när jag ser unga människor vara hängivna Jesus.

Efter mitt undervisningspass hade vi en kort andakt och sedan bjöds ungdomarna in till förbön. Jag var en av dem som hade glädjen att få betjäna dessa fina med bön.

På vägen hem igen slogs jag av en insikt, en insikt som rörde mig och som gjorde mig bedrövad. Mer än hälften av alla de ungdomar som kom till mig för förbön hade en sak gemensam; de saknade uppbackning när de kom hem till sina församlingar igen. Deras rädsla var nu att den glöd och närhet till Jesus som de upplevt på konfalägret skulle falna igen, precis som den alltid gjort efter lägerverksamhet och konferenser. De ville så förtvivlat gärna ha kvar denna glöd, denna kraft när de kom hem till sin församling igen.

Det gjorde mig bedrövad. När jag frågade samtliga dessa ungdomar om de inte hade någon lärjungaträning hemma i sina församling, visste de flesta inte ens vad det var. De flesta trodde att filmkvällar, lekar och annan samvaro var lärjungaträning.. Read the rest of this entry

Främlingsfientliga kristna är ISIS nyttiga idioter

ISIS får oväntad stöd från SD-anhängare

ISIS får oväntad stöd från SD-anhängare

Islamiska statens härjningar i Syrien och Irak är fullständigt hänsynslösa. Kristna, yezidier och muslimer förföljs och dödas, barn blir korsfästa, kvinnor våldtas. Miljontals är på flykt och de flesta tvingas kvar i undermåliga flyktingläger eftersom det är förbjudet för syrierna och irakier att få visum till europeiska länder. En minoritet väljer att ta sig in i Fort Europa illegalt, tusentals har drunknat i Medelhavet när de försökt med detta.

Sverige tar emot alla som kommer från Syrien, eftersom kriget där gör det omöjligt att tvångsutvisa någon. Det gör att både förövare och förtryckta kan få asyl. Nyligen avslöjades det att kristna självmant hade lämnat sitt asylboende efter att radikala islamister hade hotat och mobbat dem. Migrationsverket sa att det självfallet var helt oacceptabelt.

Flera kristna vänner till mig har pekat på detta och ropat att alla islamister måste ut ur landet! Alla som sympatiserar med ISIS eller har stridit för dem – och i Sverige är det ju omkring 300 personer som åkt ned och hjälpt till i deras terrorkampanj – ska deporteras, ögonaböj! Några går ännu längre och vill stoppa eller kraftigt minska all invandring från muslimska länder. Igår konverserade jag med några kristna syskon på Facebook som likt Franklin Graham i USA vill stoppa all invandring av muslimer, utan undantag, oavsett asylskäl.

Dessa krav på deportationer ger ett skenbart intryck av att vara baserat i ett motstånd mot ISIS, men det är ju i själva verket ett stöd för ISIS. Det dessa kristna lobbar för är att förse ISIS med soldater. Istället för att bura in dem i fängelse ska de skickas till Syrien och Irak så de fritt kan fortsätta döda, korsfästa, våldta och halshugga. Kristna som står på barrikaderna för att ISIS-krigare ska skicka till ISIS-land är terrorgruppens nyttiga idioter, som inte på något sätt stoppar dem utan tvärtom hjälper dem.

Read the rest of this entry

Alla har vi syndakataloger

Att lista upp vad som är gott handlande och syndigt handlande var djupt rotat i den judiska kultur där kristendomen växte fram, och även om det kristna budskapet var att alla våra synder är förlåtna genom Jesu död så innebar det inte på något sätt för de tidiga kristna att de skulle sluta tala om synd, att livsstil inte längre spelade någon roll eller att man ska låta sina syskon i tron agera precis hur som helst. Paulus undervisar noga om detta:

Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?
 […]

Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte! (Rom 6:1-2, 12-15)

Ett tydligt mönster i de flesta av Nya Testamentets brev, i synnerhet de av Paulus, är således att de inleds med en teologisk genomgång av Evangeliet – frälsningen genom nåden – och avslutas med förmaningar och uppmaningar till ett heligt liv fyllt av goda gärningar. Så skriver han exempelvis i Kolosserbrevet:

Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar , skyt , slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.
 (Kol 3:8-14)

Read the rest of this entry

Jesus vs främlingsfientlighet – hela föreläsningen

xenophobiaJag hade äran att få leda ett seminarium på Vineyard Norden Summer Camp i förrgår, titulerat Jesus vs Xenophobia: Christian Responsibility to Love Immigrants as Ourselves. Jag tog upp flera av de ämnen och frågor som jag och Stefan Swärd kommer behandla i vår kommande bok om kristen tro och invandring:

  • Vad säger Bibeln om invandrare?
  • Vad säger Bibeln om att hjälpa andra människor?
  • Hur ser den globala flyktingkrisen ut?
  • Är det bättre att hjälpa på plats istället för att ta emot asylsökande?
  • Hur ska kristna förhålla sig till islam?

Min vän Joakim Stiernspetz var så vänlig att spela in alltihopa, så ni kan avnjuta föreläsningen här:

Prezi-presentationen jag använder är fri att kopiera, modifiera och använda om ni har lust med det.

Sen hade vi frågestund på slutet där jag bland annat fick bemöta invändningar om hur invandring leder till braindrain, om hur kristna ska bemöta islamisering och om rasism:

Mitt budskap kan sammanfattas i följande bibelord: ”Gud skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni skall älska främlingen” (5 Mos 10:18-19)

Ska kristna ägna sig åt österländsk meditation?

yoga-pixabay

Min medskribent Désirée skrev ett väldigt bra inlägg för en vecka sen om hur vissa kyrkor oreflekterat anammar hinduistiska och buddhistiska läror och praktiker istället för att fokusera på Jesus. Désirée har själv bakgrund i new age och vet vad hon talar om, och jag har själv påpekat hur absurt det är att församlingar i exempelvis Svenska kyrkan avvisar biblisk karismatik och väckelsekristendom men omfamnar andra religioner.

Jag har även sett problemet med ockult synkretism i Sydafrika, där de så kallade Sionistkyrkorna blandar kristendom och animism, och genom min församlings missionsarbete i Nepal och Indien har jag fått insyn i kontrasten som nyomvända kristna där upplever mellan Jesus och hinduism. Min pastor Hans ha fått befriat inte så få från demoner som de införskaffat sig i templen.

Nå, Désirée har fått en del mothugg i kommentarsfältet från folk som inte ser något fel med österländska tekniker, meditationsformer, andningsövningar etc, tvärtom berättar flera att de fått hjälp av detta personligen och någon påpekar att bara för att något inte står nämnt i Bibeln så behöver det inte vara fel. De flesta verkar ändå vara rätt överens om att direkt bön till hinduiska gudar och liknande är rätt så opassande för Jesu efterföljare, eftersom vi endast ska tillbe Herren (2 Mos 20:3).

Dock verkar det hos flera av dem som skriver i kommentarsfältet finnas en önskan att be och söka Honom på ett österländskt sätt, dvs. använda metoder som liknar eller är direkta kopior av de som används av hinduer och buddhister när de söker sina gudar. Klostertraditionen används referens för en kristen meditations- och kontemplationstradition. Read the rest of this entry

Församlingsbyggande

”Hur många medlemmar har er församling?” ”Hur stort är medlemsantalet i er församling?” ”Hur många kommer på era gudstjänster?”

Vanliga frågor i dagens församlingsliv. Vi jämför oss och mäter vår storhet i hur många medlemmar som är med i församlingen. Men vad innebär det att vara församling? På riktigt? Är det viktiga hur många vi är? Är det inte viktigare VAD vi gör?

I en församling med många medlemmar kanske det är 10% som är aktiva och 90% passiva. Det är få som är aktiva med lärjungaträning. Riktig lärjungaträning som gör lärjungar som vill gå ut och proklamera Jesus bland  vänner och släktingar, grannar och arbetskamrater. Det blir liksom inte av. Det stannar av och kommer inte ur kyrkobyggnaden.

Efter att ha valt den mindre församlingsformen där koncentrationen inte är på ekonomi, vem som har slinsat med kaffekokningen, mm där vi kan känna att vi tjänar varandra i ömsesidig kärlek, just för att vi är en familj som älskar varandra och som gladeligen ”tvättar varandras fötter” och har fokus på Jesus och inget annat, har vår lilla församling som startade för ett år sedan med tre vuxna och fem barn ( oj, vad utskrattade vi blev när vi berättade för folk att vi var tre vuxna i vår församling när vi fick frågan!) nu har vuxenantalet blivit sex vuxna. Read the rest of this entry

Helande från glasögon!

Min kompis Jenny är en fantastisk kämpe för Guds Rike, hon är precis som jag med i ledarteamet för Pannkakskyrkan Uppsala och har varit med i organisationen nästan sedan den startades; hon har stor kärlek till både Gud och människor och brinner för att människor ska få höra Evangeliet. Senast igår kväll hade vi jordgubbskyrka i parken, och Jenny sprang runt och bad för människor och bjöd dem på bär med ett stort leende.

Jenny har inte heller några glasögon. Eller linser. Men det hade hon förut. Gud helade henne, och i den här videon berättar hon hur det gick till:

Att bygga upp sin tro för evangelisation, att vila sig i form…

Micael Grenholm:

Klockrent av Lennart Okkonen Johansson om vanföreställningen att vi måste vila inne i kyrkobyggnaderna i massa år innan vi är redo att evangelisera. Följ gärna han och hans hustru Lotta på deras blogg Hälleberget!

Originally posted on Hälleberget - Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!:

Ofta, inte alltid, men allt för ofta när jag pratar om att vända sig utåt med sin kristna tro som församling så möts jag av tankar som att:
”Vi måste bygga upp oss själva innan vi kan gå ut”
”Vi måste få en starkare tro innan vi kan gå ut”
”Vi måste se till vårt andliga behov innan vi kan gå ut”

Dessa tankar motiverar varför vår verksamhet ska vara fokuserad på att få folk att, om de vil, komma till oss, men att främst göra andligt uppbyggande saker för de redan frälsta, så att vi blir starkare i tron.

Tanken är att vi måste se till våra behov, vända oss ÄNNU MER inåt mot oss själva, för att bygga upp våra andliga muskler, SEDAN ska vi minsann gå ut och göra läjungar.

Det hade varit en allt igenom dålig idé, om uppbyggelsen, inåtvändheten, hade handlat om att verkligen förbereda…

Visa källa 316 fler ord

Ska Marcus Birro kunna bete sig hur som helst?

Marcus Birro. Foto: Bengt Nyman, creative commons

Marcus Birro. Foto: Bengt Nyman, creative commons

Sedan Marcus Birro blev frälst och började försvara Gud och kristendomen i Expressen och andra medier så har han blivit populär inte minst inom frikyrkan: han har fått resa runt till många olika kyrkor för att föreläsa, han har välkomnats som både bloggare och poddare på Världen idag, han skrev i Dagen under en period och nyligen har han blivit anställd av Kanal 10 och Inblick för att ”attrahera nya målgrupper för evangeliet”.

Marcus fruktar dock att han håller på att förlora stödet från sina kristna syskon: i en debattartikel på Nyheter24 skriver han:

Vad är det med kristenheten och kärleken? Varför har så många så svårt för vilka som väljer att älska vem? Så länge jag levde enligt deras stenhårda moraliska lagar och regler älskade kristenheten mig. När jag inte lever enligt deras uppställda regler och lagar förskjuts jag som om jag smittats med ett dödligt virus…

Just idag nås jag av informationen att nästan inga kyrkor vill/vågar boka mig till hösten, trots ny bok, trots fullsatta hus under hela våren. Anledningen? Jag ska skilja mig och har träffat en ny kvinna… Baserat på en text i tidningen Hänt Extra väljer många kyrkor alltså att stänga dörren, vilket är och kommer att bli ett dråpslag för min ekonomi.

Men ett ännu värre dråpslag är det för de kristna som tar sig friheten att döma mig. Ett värre nederlag är det för de kristna som sätter sig på sina höga, vita hästar och tror sig ha en enda aning om vad som rör sig i en broders hjärta.

Efter allt jag gjort för svensk kristenhet genom åren är detta tacken?

Bakgrunden är alltså att Birro har en relation med en gift kvinna, hustrun till SD:s pressekreterare. Nu anklagar han alltså de kyrkor som inte bokar in honom som föreläsare för att vara hycklare, eftersom de menar sig följa Jesus som inte dömde syndare utan umgicks med dem. Han ifrågasätter även om den stenhårda moraliska lagen om att inte ha kärleksrelationer med gifta människor är från Gud: Read the rest of this entry

Bli som Gud bli en människa Del 2

Jesus är allt vi behöver!

När Jesus pratar just om ägodelar så pratar alltid som att det är inte enskildas individs ägodelar utan det är gemensamt resurs som alla får ta del av. Jesus dog inte på korset bara för just våra andliga behöv utan också för våra praktiska behöv. Kom ihåg att Jesus dog inte för din granne ska gå hungrig. Som alla vet så Jesus startade den första kyrkan i Jerusalem, just där så tränade han lärjungar i hans tre års tjänst. Lärjungaskap är just att träna andra som gör samma sak är den unika och enda förklaring om just vad lärjungeskap innebär. Vad är det som hänt när vi läser just i Apg 2:42-45

De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. (Apg 2:42-45 )

  • Egendomsgemenskap är något som gör att församlingen växer.

   A.Församlingen är inget kyrkan utan en familj. Församlingen är kallad för att leva i egendomsgemenskap, det gör att den växer och blir till välsignelse för både familj medlem och de som kommer utifrån.

Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått, växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” (Mark 4:31-32)

Read the rest of this entry

Vad pågår i våra kyrkor?

I många av våra kyrkor pågår saker som inte hör hemma där, eftersom de inte har sitt ursprung i Jesus Kristus. Mer och mer tränger zenbuddistiska traditioner in i våra heliga rum och man uppmanas att som kristen ”söka Gud bortom Gud”. Plötsligt duger inte Bibelns beskrivning av vem Gud är längre, man uppmanas att söka något bortom detta.

Österländska läror, meditativa avslappningsmetoder och buddhistiskt influerade terapier tränger in i den kristna världen.

Det har hänt förr att Guds folk vänt sig till andra gudar, och sedan fått se vad det fått för konsekvenser.

Vi har mycket att lära av att läsa Bibeln och dra nytta av lärdomarna i den. Det som pågår nu i många av våra kyrkor påminner mycket om det som hände på profeten Hesekiels tid, han som levde i fångenskap i Babylon och fick en uppenbarelse om hur det stod till i Jerusalems tempel. Jag uppmanar dig att läsa speciellt kap 8 och 9 i Hesekiels bok. Där beskrivs vad som pågick i Herrens hus i tron att Herren inte såg eller visste. ( Herren ser oss inte, Herren har övergett landet.”(Hes 8:12b) Read the rest of this entry

Bli som Gud bli en människa

Vad är det som gör en människa till en människa? Är det för man andas och är bättre och välutvecklade tänkande nivå än just djuren? eller är det för att man är just en medmänniska jämte andra i dina närhet. Ibland så tänker och undrar om vi just börjat leva omedvetet i ett ljungens lag, att det starke får vinna över den svage så länge finns makt och makten.
Vi hör och ser mycket om man ska hjälpa fattiga eller inte, hit och dit, dagens människors viktiga ord har blivit Jag och Min vilket är inte så ljuvligare att höra att vi har ner graderade oss till den nivån just under djuren. Även myror vet hur man hjälpa varandra. Varför är vi så själviska och snåla för den delen. Varför är det så provocerande just när Gud din och min skapare själv predikat om att dela det man har. Varför är det så nödvändigt att påpeka att just detta är mitt och detta är min privat sak, när vi ändå inte kan ta våra ägodelar med oss upp till himlen.

Jag har en moralisk plikt
Vår Gud är en Gud av ballans, Gud tvingar inte på oss eller han har inte lagt ribban högt än våra tillgång och förmågan.
Jesus satte sig mitt emot offerboxen och såg på när folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Och det kom en fattig änka som lade i två små kopparmynt, av minsta värde. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: ˮDet jag säger till er är sant: Denna fattiga änka lade i mer än alla andra som lade något i offerboxen, för alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.ˮ
Jesus aldrig sagt hur mycket vi ska ge, ˮDet jag säger till er är sant: Denna fattiga änka lade i mer än alla andra som lade något i offerboxen, för alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.ˮVarför Jesus prisar just kvinnan som gett bara två kopparmynt än de som gav mera än så? Givandet handlar inte om hur mycket vi ska ge utan det handlar om varför vi ger. Dvs hur är vår hjärtas inställning över varför vi ger. Gud kan säga ge 10% då är det lätt att ge 10% men är svårt nog om Gud säger 70% om vår givandet är inte i rätt inställning.
Vi ger för vi älskar människor…
Den stosta välsignelse vi har fått av vår fader är att allt vi gör är friviligt. Vi hjälper folk för vi älskar människor. Att dela med sig med dem behövande är en andlig fruk som Gud vill att vi ska ha i vårat liv. Att ge är en natur i just Agape kärleken. Varför är givandet så viktig? Givandet hjälper oss att utöva vår tro.
Givandet hjälper oss att tillbe vår Gud- ”Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende” (Jak 4:4)
Som kristna kallas vi att ledas av Guds ande (Rom 8:14) istället för den här världens ande. Det innebär att vår livsstil förändras. Våra värderingar och normer förändras. Grundvalen för vår moral är inte längre vad som allmänt anses vara rätt, utan vad Gud säger är rätt. Människor i allmänhet har många åsikter och uppfatningar om tiggeri i allmänheten. Att de är organiserade, att de är här för de vill bli rika… osv. Vilket inte stämmer, vi människor kommer med många ursäkter för att undergå från vår samvete och från andras tycke. Men är det verkligen rätt att tycka vad andra ( världen ) tycker och tänker. När Gud säger att vi ska leva i världen men inte ska tänka som världen innebär ju väl att leva i just samhället som vi befinner oss meninte ska tänka och insprera oss ifrån deras åsikter. Den världen som bibel pratar om kallas för kosmos.
”Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja…” (Rom 12:2)
Naturligtvis är vi fortfarande i världen i så måtto att vi är en del av mänskligheten. Vi lever bland icketroende. Men vi är företrädare, representanter, för ett nytt livssätt. Det är inte bara meningen att vi ska förkunna budskapet om Guds rike, utan också vara levande exempel på vad det innebär. Som jag sa vi kan öva oss vår tro och visa mer frukt i vårt liv genom att ge. Vår givandet leder oss till förnyelse.

All välsignelse och del 2 kommer inom kort!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 2 669 andra följare